جزوات اساتيد

استاد سعید قسمتی

استاد سعید قسمتی طراحی کوره های صنعتی

downدانلود "كوره هاي القايي و قوس الكتريك"[لينك غير مستقيم ، حجم : 1 MB ]

آلياژ هاي غير آهني

downدانلود "بخش مس" [لينك غير مستقيم ، حجم : 1.3 MB ]

شكل دادن فلزات

downدانلود" حل سوالات فصل ششم"[لينك غير مستقيم ، حجم : 22Mb]

downدانلود"حل سوالات فصل هفتم"[لينك غير مستقيم ، حجم:2Mb]

تذكر:طبق گفته استاد ; برخي از سوال ها حذف شده اند و چند سوال آخر كه مربوط به نورد است را خودتان با استفاده از روابط جزوه و كتاب حل كنيد

downدانلود "سوالات شكل دهي" (عكس هاي گرفته شده از كتاب)]لينك غير مستقيم ، حجم : 24MB]

downدانلود"جواب هاي شكل دهي"[لينك غير مستقيم، حجم : 6MB]


Finland Sevastopol joomla