برنامه حضور گروه متالورژی و سرامیک در خرداد 1400

هفته اول خرداد:

روزهای فرد: آقای دکتر میرزایی

روزهای زوج: آقای دکتر اسدی

هفته دوم خرداد:

روزهای فرد: آقای دکتر اسدی

روزهای زوج: آقای دکتر میرزایی

هفته سوم خرداد:

روزهای فرد: آقای دکتر میرزایی

روزهای زوج: آقای دکتر اسدی

 

 


 

 

10-8

12-10

14-12

یکشنبه

 

 

Description: Image result for ‫تیک‬‎

دوشنبه

 

 

Description: Image result for ‫تیک‬‎

سه شنبه

Description: Image result for ‫تیک‬‎

Description: Image result for ‫تیک‬‎

Description: Image result for ‫تیک‬‎

چهارشنبه

Description: Image result for ‫تیک‬‎

Description: Image result for ‫تیک‬‎

Description: Image result for ‫تیک‬‎

14.00 Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA
Finland Sevastopol joomla